Activiteiten

Youth for Christ Rotterdam is bekend geworden van het jongerenwelzijnswerk van The Mall met jongeren ‘van de straat’.

 

Rotterdam was altijd een vruchtbare broedplaats voor nieuwe vormen om jongeren te bereiken. Het welzijnswerk van The Mall, het meidenwerk en ook de straatbijbel vinden hun oorsprong in Rotterdam.

 

Op dit moment is het jongerencentrum van The Mall in de Millinxbuurt het enige project dat ons nog verbindt met dat verleden en zijn we vooral druk bezig om daarnaast weer nieuwe vormen te zoeken voor jongerenwerk in Rotterdam.

Zo zijn we met YfC Rotterdam druk bezig vrijwilligers en kerken te verbinden en te ondersteunen in het opzetten van jongerenwerk in verschillende wijken van Rotterdam.

 

We initiëren en ondersteunen bestaande en nieuwe initiatieven. We hopen vrijwilligers op basis van hun gedeelde passie met elkaar en met jongeren in contact te brengen. Zo scheppen we de voorwaarden voor relationeel jongerenwerk tussen christenen en jongeren in de wijk en ondersteunen dat zo veel mogelijk. Het wekelijkse voetballen in de wijk Carnisse is hiervan een voorbeeld.

 

Bekijk het activiteitenoverzicht met alle activiteiten.