Youth for Christ Nederland

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

Franciscus van Assisi zei ooit: “Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.” Dat is naar ons idee een vroege versie van het Rotterdamse “Geen woorden, maar daden”

 

Ook in het werk van YfC Rotterdam gaat het grote gebod (je naaste liefhebben) voor op de grote opdracht (volgelingen maken)

Daarbij staat Jezus binnen de organisatie centraal als bron van onze liefde voor jongeren.

 

Dat betekent, dat wanneer we bevraagd worden op ‘het waarom’ achter de sociale activiteiten die we bieden, daar ook heldere uitleg over geven. Het betekend ook dat we jongeren kansen willen bieden om vanuit die liefde zelf kracht te vinden om op alle gebieden van hun leven te groeien.

 

We zijn dus wèl uitgesproken, maar preken niet.

Misschien vat dat het samen…

 

 

Jongeren

We richten ons primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die onze steun nodig hebben, vaak in de marge van onze samenleving.

 

In Nederland

Youth for Christ Rotterdam is onderdeel van Youth for Christ Nederland. Jaarlijks komt Youth for Christ in contact met 50.000 jongeren: op straat, in de kerk en op school.

 

Op straat

In tientallen plaatsen werken we met jongeren via ondermeer jongerencentra, straatvoetbal, individuele coaching, meidenclubs en missionaire projecten.

 

In de kerk

Voor 600 kerken verzorgt Youth for Christ missionaire trainingen en programma’s.

 

Op school

We zijn actief op 160 scholen met educatief theater en aansluitende verwerkingslessen.

 

Meer info: www.youthforchrist.nl