Bidden

Gebed is onmisbaar voor het werk dat we doen. Sterker nog: Het is het halve werk en we hopen dat u meewerkt!

Binnen ons team bidden we samen voor de jongeren die we ontmoeten, omdat we geloven dat God degene is die hun harten aanraakt. Bid mee voor de jongeren in onze stad!

 

Bid ook voor vrijwilligers / jongerenwerkers/gevers en meer bidders!

Ook daar hopen we dat God mensen in beweging zal zetten en aan zal raken, zodat ze een passie zullen krijgen voor de nood van jongeren en het werk mag groeien.

 

Zie verder de nieuwsbrief voor meer actuele gebedspunten.

(mocht u die willen ontvangen, stuur dan even een mailtje naar: rene.boeije@yfc.nl)