Gekleed met oranje liefde!

Rond Koningsdag komt voor mij de vraag naar voren: 'hoe laten wij zien dat we bij deze Koning horen?'

Afgelopen dinsdag was het Koningsdag. Wat normaal gesproken een uitbundige en feestelijke dag was werd ook dit jaar door de huidige omstandigheden weer iets ingetogener gevierd. Maar daarmee was het waarschijnlijk niet minder speciaal! Koningsdag blijft voor veel Nederlanders, ondanks de maatregelen, toch een kleurrijke en feestelijke dag. Koning Willem-Alexander was met zijn gezin een ochtend te volgen in Eindhoven en door het land liepen veel mensen versiert in rood/wit/blauwe kleding. Ook werden er weer voldoende oranje tompouces gegeten! Terwijl Koningsdag naderde moest ik denken aan een andere koning, namelijk koning Jezus! Als we kijken naar deze Koning zien we hoe Zijn bediening op aarde gekleurd was met liefde. Hoe kon je Jezus herkennen? Onder andere door de manier waarop Hij met mensen omging en hoe Hij steeds weer het contact met Zijn Vader zocht. Je herkende Jezus aan hoe Hij mensen liefhad, de zwakken en zondaren opzocht, sprak over vergeving en zieken genas. Hoe Hij in nederigheid de voeten van zijn discipelen waste en de wil van Zijn Vader deed. Door het diepste dal, de weg van zijn kruisiging, ging Hij gevuld in angst, nederigheid en liefde! We zijn onderweg naar Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vlak na het moment dat Jezus de aarde verlaat stuurt hij al snel de heilige Geest naar zijn volgelingen. Zodat zij verbonden met Hem kunnen leven!

“You died, You live, You reign, You plead
There’s love in all your words and deeds
This weary heart finds all it needs
In ever, only, Jesus”

CityAlight – I Want To Know You

En dan, zo rond Koningsdag, komt voor mij de vraag naar voren: hoe laten wij, verbonden met de heilige Geest, zien dat we bij deze koning Jezus horen? Als we kijken naar Jezus’ leven op aarde zien we dat Hij vervuld was met liefde voor mensen. Hij zocht de verbondenheid met Zijn Vader en Hij had zijn naasten lief! Wij mogen deze houding van Jezus’ in gebrokenheid nastreven, verbonden met onze hemelse Vader. Het gaat om wat (of eigenlijk wie) wij als christenen van binnen met ons mee dragen en hoe we dit vervolgens in ons gedrag en houding uitstralen naar anderen. Wat dragen we in ons? Gods liefde! Omdat we verbonden met de heilige Geest delen in Gods liefde. Samen met Hem mogen en moeten we deze liefde uitdragen naar de mensen om ons heen. Net als Jezus dat ons op aarde heel praktisch heeft laten zien, namelijk door te zorgen voor je naasten en te spreken over Gods liefde, vergeving en genade. We dragen onze verbondenheid met onze hemelse Koning uit door in ons gedrag zijn ‘kleur’ te laten zien. De liefde. Zó laten we zien bij Wie we horen!

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Johannes 13: 35-36

Het is misschien een bijzondere vergelijking maar misschien schetst het een verduidelijkend beeld; zoals op Koningsdag in Nederland de koning en de kleur oranje centraal staat, zo zou in ons leven met God onze Koning en Zijn liefde centraal moeten staan. Door ons gedrag en houding heen wordt dan zichtbaar bij welke Koning wij horen. De Koning der koningen. Koning Jezus! Bid je mee voor ons team, dat wij in onze houding Gods liefde zichtbaar mogen maken voor de mensen uit de wijk?

In liefde verbonden,
Thirze Eskes
Stagiaire Jongerenwerker (MZ)